Torstensen/Ellingsenslektssider
Fornavn:  Etternavn: 
[Avansert søk]  [Etternavn]

Rosenkrantz Erik Ottesen[1]

Mann 1417 - 1503  (86 år)


Personlig informasjon    |    Notater    |    Kilder    |    Alle    |    PDF

 • Navn Rosenkrantz Erik Ottesen 
  Født 1417  Randers, Århus amt, Danmark Finn alle personer med hendelser på dette stedet 
  • Hevringholm, Vivild i Randers.
  Kjønn Mann 
  Død 7 Apr 1503  Kloster, Ringkobing, Denmark Finn alle personer med hendelser på dette stedet  [2
  • Mariager kloster.
  Person ID I3636  Tove og Trond
  Sist endret 14 Nov 2016 

  Far Rosenkrantz Otte Nielsen,   f. 1395, Randers, Århus amt, Danmark Finn alle personer med hendelser på dette stedet,   d. Før 1 Okt 1477, Viborg, Midtjylland, Danmark Finn alle personer med hendelser på dette stedet  (Alder < 82 år) 
  Mor Krognos Else Holgersdatter,   f. 1379, Halland, Sverige Finn alle personer med hendelser på dette stedet,   d. 1470, Viborg, Midtjylland, Danmark Finn alle personer med hendelser på dette stedet  (Alder 91 år) 
  Gift Ca 1425 
  • Else var først gift med Anders Ovesen Hvide.
  Famile ID F1325  Gruppeskjema  |  Familiediagram

  Familie Gyldenstierne Sophie Henriksdatter,   f. Ca 1434, Restrup kapell, Aalborg, Danmark Finn alle personer med hendelser på dette stedet,   d. 1487, Turstrup, Renders, Denmark Finn alle personer med hendelser på dette stedet  (Alder ~ 53 år) 
  Gift 13 Jan 1456 
  Barn 
   1. Rosenkrantz Vibeke Eriksdatter,   f. Ca 1459, Randers, Århus amt, Danmark Finn alle personer med hendelser på dette stedet,   d. 1506  (Alder ~ 47 år)
   2. Rosenkrantz Elsebe,   f. Ca 1460, Randers, Århus amt, Danmark Finn alle personer med hendelser på dette stedet,   d. Ca 1492  (Alder ~ 32 år)
   3. Rosenkrantz Dorothea,   f. 1462, Randers, Århus amt, Danmark Finn alle personer med hendelser på dette stedet
   4. Rosenkrantz Holger Eriksen,   f. 1464, Randers, Århus amt, Danmark Finn alle personer med hendelser på dette stedet,   d. 1496, Boller, Vejle, Denmark Finn alle personer med hendelser på dette stedet  (Alder 32 år)
  Sist endret 13 Des 2018 
  Famile ID F1317  Gruppeskjema  |  Familiediagram

 • Notater 
  • Til Bjørnholm, hofmester, og sønn av Otte Nielsen R. (d. 1477). I 1449 blir han nevnt første gang og fikk da forskjellige gunstbevisninger av paven. Han var da ridder, i 1452 er han Rigsraad og Lensmand. Han innehar flere len, bl. a., så vidt man vet, Skanderborg Slott. I 1456, i en alder av 30 år, ble han rikets fremste verdslige embedsmann da han i tiden mellom 31. mai og 3. juli avløste Niels Eriksen Gyldenstjerne som Hofmester. Han bekledde det embedet flere ganger senere, med sikkerhet i okt. 1480.

   I forholdet til utlandet omtales han 1456 ved forhandlingene om Borgholms overgivelse, i 1457 var han med på kroningen av Christian I - i Sverige.
   I 1460 medbeseglet han privilegiene i Ribe for Slesvig og Holstein; 1462 og 1469 tok han en aktiv part i forhandlingene om hanseater i København. Han var på møtet med svenskene i Halmstad 1468 og i Lybek 1469, var tilstede ved oppgjøret mellom Christian I og hans bror Gerhard i 1470 i anledning av den sistnevntes styring av Slesvig og Holstein og deltok på ny i møter med de svenske i Kalmar 1472, 1473, 1474 og 1476.

   1477 vare han og flere andre i Sachsen for paa den senere Kong Hans' Vegne at bejle til Kurfyrst Ernsts Datter Christine. Ogsaa i Landets indre Styrelse spillede han en fremtrædende Rolle; exempelvis skal blot anføres, hvorledes Kongen 1464 sendte ham til Jylland for at forhandle med jyske Stormænd i Sager, «som os og vore Riger nu synderlig og saa stor Magt paa ligger, som det nogen Tid ivore Dage gjort haver». Det er da ikke til at undres over, at en Mand af hans Betydning modtog gjentagne Beviser paa Kongens Naade; saaledes fik han 1457 Hals- og Haandsret over sine Bønder, en Begunstigelse, som den Gang hørte til Sjældenhederne i Danmark; og 1459 fik han tillige med Faderen Birkeret over Bjørnholm, ligesom der s. A. gaves ham Tilladelse til selv at beholde den Pengeafgift,som han skulde betale Kronen af sine Len.

   Hvorvidt E. O. har været Hofmester i Kongs Hans' Tid, er uklart. Han kaldes saaledes 1484 i et Brev, som man under almindelige Forhold vilde anse for en paalidelig Kilde; men andre troværdige Vidnesbyrd om, at han har beholdt sit Embede efter Tronskiftet, foreligge næppe, og da en anden nævnes som Hofmester baade 1482, 1483 og 1487, skal maaske den samme Betegnelse for E. O. i Brevet af 1484 opfattes blot som et høfligt Udtryk i Steden for forhenværende Hofmester. Hvorledes dette end forholder sig, beholdt Hr. E. dog i alt Fald sin Plads i Rigsraadet, og i Behandlingen af Statens Sager tog han endnu en Tid lang betydelig Del, saaledes ved Møderne med Svenskerne 1482 og 1483; 1484 var han den mest fremtrædende ved Forhandlinger, der førtes i Kjøbenhavn med Hansestæderne, og idet mindste helt ned til Aar 1500 kan man træffe ham nævnt ved Møder af Rigsraader.

   Hvad E. O.s private Liv angaar, er det nedenfor under hans Fader anført, hvorledes han sammen med denne var indviklet i Stridighederne med Bisp Jens af Aarhus og med Lave Brock. Allerede temmeligtidlig forekommer Hr. E. som Medejer af Faderens Gaard Bjørnholm, og ligesom Otte Nielsen udkjøbte han forskjellige Parthavere af den; omtrent fra 1468 synes han at have overtaget Gaardens Styrelse, og ved Faderens Død 1477 arvede han dennes Del i den. Hans Giftermaal havde bragt ham forøget Velstand, i det hans Hustru Sophie, som var en Datter af Henrik Knudsen Gyldenstjerne (VI, 373) og den«hovmodige» Anne Mogensdatter Munk, og med hvem han var gift 1456, efter sin Moders Død arvede Boller. End videre ejede Hr. E. Skjern i Middelsom Herred og, saa vidt det kan ses, Elvedgaard paa Fyn samt maaske tillige Møgelkjær i Jylland; i det hele har han vistnok hørt til sin Tids rigeste Mænd. -- Han var forlenet med Skanderborg Slot (formodentlig i det mindste 1452-88) og med Byfogediet i Randers (i alt Fald 1467-94); Hassens og, som det synes, Stensmark, der begge allerede havde været i hans Faders Besiddelse, havde han i Pant. Fremdeles kan nævnes som hans Pantelen: Middelsom Herred (der 1495 af Kronen overlodes hans Søn Jørgen, men faldt tilbage til Hr. E., da denne overlevede Sønnen), Sønderlyng Herred, Rinds Herred (hvilket sidste dog 1497 pantsattes hans Svigersøn Predbjørn Podebusk) og det saakaldte Ranes Gods i Kalø Len (som en anden af hans Svigersønner, Jørgen Rud, 1495 fik i Pant).

   At E. O. har næret historiske Interesser, fremgaar af et endnu bevaret Krønnikehaandskrift, som han har ladet afskrive. Ligesom hans Fader var han en from Mand, af hvis Gavmildhed flere Klostre nøde godt, ganske særlig dog Mariager Kloster, ved hvis Kirke han lod opføre et Kapel; i en Bygning i Nærheden tilbragte han sin sidste Levetid, og efter sin Død fandt han et foreløbigt Hvilested i Klosterkirken. Bortset fra den mere udvortes Fromhed, der viser sig i de antydede Gaver til gejstlige Stiftelser, møder man ogsaa Træk hos ham, der vidne om en smuk sædelig Livsanskuelse, og hele hans Personlighed har øjensynlig i en ualmindelig Grad været skikket til at indgyde Agtelse. I et Vidne af Viborg Landsting 1474 hedder det, at han havde tilbudt at staa enhver til Rette, som kunde have noget at klage over ham, men at der ingen saadan mødte paa Tinget, hvorimod de der forsamlede takkede ham «Ære og godt». Og et Eftermæle, som ikke falder i manges Lod, faar han i en Krønnike fra første Halvdel af det 16. Aarhundrede, hvori det hedder, at «han var ligesom en Fader for Danmark; hans Mage og Lige saa vi ikke end i Ære, Dyd, Fromhed og i alle gode Vilkaar». (Barner, Fam. Rosenkrantz's Hist. I, 182 ff. Hist. Tidsskr. 5. R. I, 540 ff.)

 • Kilder 
  1. [S40] MyHeritage, http://www.myheritage.no/research/collection-10109/wikitree?s=173292171&itemId=13109891&action=showR.

  2. [S24] Dansk Biografisk Lexicon, C. F. Bricka, (Gyldendalske Boghandels Forlag / 1887-1905), XIV s204. (Troverdighet: 0).