Torstensen/Ellingsenslektssider
Fornavn:  Etternavn: 
[Avansert søk]  [Etternavn]

Notater


Treff 1 til 50 av 5,143

      1 2 3 4 5 ... 103» Neste»

 #   Notater   Linket til 
1 Faddere: Ovedia Theodora Alqvist,Sjøverstø,Martha Magdalena Johnsen,Skauen, kjøpmann John Johnsen,Fabrikkarb Knut Hansen (faren) Hansen Alf Tybring (I7466)
 
2 J. B. til Gladsaxe og Bosø Kloster, Søn af Jacob B., blev 1622 indskrevet ved Universitetet i Leiden, var 1627-28 Hofjunker, 1632-34 Lensmand paa Kjøbenhavns Slot, havde 1634-39 Bøvling Len, 1639-42 Christiansstad Len, 1640-49 Silkeborg Len. Han giftede sig 1629 med Else Grubbe (f. 1613 d. 1631), Datter af Sivert G. til Hofdal og Torup; efter hendes Død ægtede han (1633) Else Friis (f. 1615 d. 1696), Datter af Kansler Christian F. til Kragerup.

Han ansaas en Tid for en af Danmarks rigeste adelsmænd. Hans talrige Godser, som han havde erhvervet ved Arv, ved Giftermaal og ved Kjøb, ansloges til 3000 Tdr. Hartkorn. Denne store Rigdom gik imidlertid fuldstændig tabt ved den uheldige Drift af en Industri, som han selv havde sat i Gang paa en af sine Ejendomme. Det var nemlig ham, som begyndte den Aluntilvirkning, der endnu den Dag i Dag finder Sted paa Andrarum, og som til sine Tider har givet et meget betydeligt Udbytte. J. B. havde selv fundet Alunskiferen og (allerede 1637) faaet Privilegium paa at tilvirke den, men de Summer, som udkrævedes, først til at sætte Driften i Gang og siden til at holde den gaaende, vare saa uhyre store, at han for at skaffe dem til Veje efterhaanden nødtes til at sælge eller pantsætte næsten alle sine Godser (til Corfits Ulfeldt solgte han saaledes Torup 1647 og Bosø Kloster 1658), og da han desuagtet vedblev at synke dybere og dybere i Gjæld, saa han sig tvungen til at optage en Del af sine Kreditorer som Medinteressenter i Driften, hvorved han aabnede en vid Mark for den ublueste Udplyndring, der ogsaa fortsattes efter hans Død lige over for hans Arvinger (af hvilke Sønnen Lave B. var gift med Corfits Ulfeldts og Leonora Christinas Datter Leonora Sophie Ulfeldt). Som et Vidnesbyrd om, hvor medtaget J. B.s en Gang saa store Formue var, da han døde (1682), kan anføres, at hans Lig i 2 Aar maatte henstaa ubegravet, fordi man savnede Penge til at lade det komme i Jorden paa standsmæssig Maade.

Skånska Herregårdar, især under Christinehof, Torup og Bosjökloster. S. Birket Smith, Leonora Christina på Maribo Kloster S. 26 f. 30. Danmarks Adels Aarbog 1886, s. 54.

S. Birket Smith. 
Beck Jokum Jacobsen (I7740)
 
3 ;uligens datter til Ingebrigt Knutsen Svoren. Ivarsdatter Live (I17394)
 
4 'af grasserende smaakopper'. Harbach Hans Tomassen Winter (I5649)
 
5 'avlet utenfor ægteskab' Knutsson Johannes (I5181)
 
6 'En lørdagsmorgen er vores søn Christen fød til den onde og forargerlige verden. Gud la ham opvokse til Guds ære og hans forældre til glede og sig selv til evig salighed, amen.'
Når det gjelder hans død står det: '1798 den 28. juli er vores søn Christen Krog Sørensen salig ved døden avgangen av børnekopper, 4 aar tyve uker og en dag gammel. Gud lad os samles i Himmelen.' 
Sørensen Chresten (I1769)
 
7 'Spillsjuk' fra 1855. (kilde1). Stemnebø Hylleborg Larsdotter (I2155)
 
8 (kilde11). Side 33: var endnu kun væbner og forseglede da til vitterlighed med Anders Jebsen (Lunge), var ridder 1407, ga 1409 gods til Antvorskov kloster og 1410 med sin frue gods til Sorøkloster. Banner Erik Thomsen (I3801)
 
9 (kilde2 Gnr 2 bnr 6 Indrevær). Klausson Jørgen (I2019)
 
10 (kilde2): I,s 405. Glosvik Jørnille Hemmingsdotter (I1234)
 
11 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Nålevende (I1462)
 
12 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Nålevende (I1510)
 
13 (kildea). Jortveit Rasmus Svenningsen (I4052)
 
14 05.06.1864: Bernt er fadder til Lovise Andrea Johansdatter, datter av Johan Mortensen, ungkar på Eidsvolls Verk, og pike Karen Kristoffersdatter på Frilseth-Eie. Gudmundsen Bernt Rangdorf (I1834)
 
15 05.11.1871 er Edvard fadder ved barnedåp til Anne Gurine. Forbindelse ikke kjent. Tønsagerbråten Edvard Gudmundsen (I1837)
 
16 07.09.1862: Jonette er fadder for Petra Oline Halvorsdatter, datter av Halvor Christoffersen og Maren Jakobsdatter på Tønsager-Eie. Gudmundsdatter Maren Jonette (I2018)
 
17 1. ekteskap. Familie F1920
 
18 1. februar 1840 bor Otto og Helga på Palgaard med 3 barn. Otto er 38 år og Kammerjunker og medeier av gården, Helga er 28 år. Familie F3584
 
19 1. februar 1845 bor Otto 43 år og enkemann fortsatt på Palsgaard Hovedgaard med Nanna, Cathrine og Holger. Helga er tydeligvis død. På gården bor også hans mor, enkefrue Cathrine Sophie Wilhelmine Benson på 72 år, og broren Holger Christian Reedtz, ugift og 45 år, f. i Odense. Reedtz Otto Arenfeldt (I10957)
 
20 1. greven av Eberstein. Eberstein Ludvig I (I673)
 
21 1.1.1865 er Gudmund Rasmussen fra Tønsager-Eie fadder for Marthe Marie Halvorsdatter. Hun er f 27.9.1864, Far er Halvor øfversen, mor Maren Jakobsdatter. Kan ikke se hvilken forbindelsen de hadde bortsett fra felles bosted. Rasmussen Gudmund (I4132)
 
22 1.3.1920 ble Olaf formann i Sagene Arbeidersamfund med 18 stemmer mot Thorvalds 6 stemmer. Torstensen Karl Johan Olaf (I1334)
 
23 1.3.1920 ble Olaf formann i Sagene Arbeidersamfund med 18 stemmer mot Thorvalds 6 stemmer. Hilton Thorvald Hansen (I1666)
 
24 1.nov 1920 er Hans Conrad skibsinspektør og de melder flytting frs Ordrupsvej 8 til I. E. Ohlsensgade 19. De er ikke oppført med noen barn. Familie F621
 
25 10. juni 1532 Bergenhus: Væpnerne Johan Kruckow, Hans Bagge, Thrond Benkestok og Jon Teiste kunngjør at de er utsendt til Oldermennene og de atten Menn på Bryggen av Hövedsmannen på Bergenhus, Esge Bilde, for å forklare dem forholdet med et Nordfarerskip som Kong Frederiks folk hadde tatt, fordi deri fantes varer som tilhørte erkebiskopen eller hans tilhengere; hvis skipet ikke kjennes å være god pris tilbyr han å gi det tilbake. Benkestok Trond Torleivson (I2762)
 
26 11.08.1905 emigrerte Henry med sin mor og far med 'Montebello', rederi Bennett. Hilton Henry (Hank) Severin (I2292)
 
27 12 år i 1701. Lystad Elling Andersson (I11469)
 
28 12.5.1570 kom det en melding om at Finn var falt utfor et fjell, trolig under fuglejakt. Teiste Finn Jonsen (I2836)
 
29 1220043 Karl Kristian Oveland 0401 1912 1906 1990 A f 1 Flosta Oveland Karl Kristian (I7493)
 
30 1220609 Kirsten Helene Olsen 2111 1866 0311 1943 H c 2 Flosta Carlsdatter Kirsten Helene (I7470)
 
31 1220610 Thora Helene Hansen 0602 1899 0107 1970 H c 2 Flosta Hansen Thora Helene (I7534)
 
32 1220611 Katrina Hansen 2510 1903 2308 1990 H c 2 Flosta Hansen Katrina (I7532)
 
33 1220860 Hans Tybring Olsen 1865 1934 I k 1 Flosta Olsen Hans Tybring (I7516)
 
34 1220934 Alf Miriam Råmundsen 1012 1915 2910 1949 I o 2 Flosta Råmundsen Alf Miriam (I7489)
 
35 1220935 Per Johan Råmundsen 1906 1948 1307 1981 I o 2 Flosta Råmundsen Per Johan (I7491)
 
36 1221127 Ole E. Holm 2711 1897 1611 1970 K c 2 Flosta Holm Ole Emanuel (I7524)
 
37 1221128 Bergliot A. Holm 1911 1904 2406 1994 K c 2 Flosta Brede Bergliot Anni (I7537)
 
38 1221131 Nils Holm 0805 1895 0406 1982 K c 4 Flosta Arendal Holm Nils (I7523)
 
39 1221290 Petra Holm 2104 1903 2105 1924 K m 2 Flosta Holm Petra (I7526)
 
40 1221404 Gunnar Peder Hansen 0105 1922 2207 2002 M a 4 Flosta Hansen Gunnar Peder (I7477)
 
41 13 år i 1801. Bringsvær Jørgen Olsen (I4392)
 
42 13. januar 1401. Albert Andersen, ridder, og hans hustru Elisabeth, datter af afdøde Henning Podebusk, erklærer at være kommet overens med Ludwig, greve af Eberstein og herre til Naugard, og dennes hustru Eufemia, ligeledes datter af Henning Podebusk, om arven efter Henning Podebusk og om mødrenearven i fyrstedømmet Rügen, og lover at holde Ludwig, Eufemia og deres arvinger skadesløse for den gæld, som Henning Podebusk havde stiftet i fyrstedømmet Rügen. Albert Andersen, ridder, og hans hustru Elisabeth, datter af afdøde Henning Podebusk, erklærer at være kommet overens med Ludwig, greve af Eberstein og herre til Naugard, og dennes hustru Eufemia, ligeledes datter af Henning Podebusk, om arven efter Henning Podebusk og om mødrenearven i fyrstedømmet Rügen, og lover at holde Ludwig, Eufemia og deres arvinger skadesløse for den gæld, som Henning Podebusk havde stiftet i fyrstedømmet Rügen. Familie F2253
 
43 13. januar 1401. Eufemia, grevinne av Eberstein, og hennes søster Elisabeth, g.m. Albert Andersen, selger sin arv til Predbjørn Podebusk for 2800 strasundske mark. Podebusk Eufemia Henningsdatter (I6404)
 
44 13. søndag etter Trinitatis Schive Jonas (I5608)
 
45 13/7 1860 tingl. husmannssetel frå Erik Arneson og Martinus Daae til Mons Lasseson Torsvik og kona Ragnhild Olsdtr. på plasset Stikkenes mot å svara kår til Ola Sjurson og Johanna Monsdtr.
Stikkeneset vart 1891 utak. frå b.nr. 3 og seld til Rasmus Torgeirson Haugsvær for 300 kr. Sidan hev det gjenge frå ein til annan eigar, til det no hev same eigar som b.nr. 1, Martinus Daae Børnes. 
Torsvik Mons Lasseson (I6807)
 
46 1383038 Trygve Holm 1511 1908 2509 1986 D 5 C Tromøy Holm Trygve (I7527)
 
47 14 år i 1865. Felemaker. En kontrabass merket Jens Amundsen 1866 står på Glomdalsmuseet. Amundsen Jens (I15019)
 
48 14. mars 1919 reiser Solveig til Amerika med Bergensfjord. Hun skal til New York og så besøke sin søster. Hun bor i Urtegt 12 III og er ugift cigarmaker. Aamodt Solveig (I1845)
 
49 14. søndag e. Trinitatis; hjemmedøpt, faddere; Arent N. Heide, Joh. C. Danholm, Ole Johansen Hæssen, Mad. Birkeland og Mad. Danholm. Hessen Knud Andreas Knutsson (I3174)
 
50 15.11.1863: Bernt er fadder til Hans Andreas Andersen, sønn av Anders Olsen og Anne Marie Pedersdatter på Lille Baarlid, Eidsvoll. Bernt bor på Tønsaker-Eie. Gudmundsen Bernt Rangdorf (I1834)
 

      1 2 3 4 5 ... 103» Neste»