Mål, mynt og vekt /

measures, coins and weight

Coins/currency values

1 riksbankdaler=6 riksbankmark = 96 riksbankskilling

Før/before 1813: 1 riksdaler (rdl)= 4 ort eller 6 mark = 96 skilling = 68 danske skilling = kr 3,20

1 ort (på Vestlandet 1 mark)= 24 skilling = 17 danske skilling

1 spesiedaler (spd) [1813 – 1875]= 5 ort = 120 skilling = kr. 4,-

1 lod sølv / silver

½ daler

1 slettdaler

4 slettmark a 16 danske skilling

Huder og skinn ble brukt til å betale landskyld. En feilfri kuhud av vanlig størrelse var enheten, i eldre tider skulle de være garvet. Da var 1 kuhud = trepundslaup smør (72 merker = 15 kg). Etter 1350 gikk det mest i ugarvet skinn og verdien var det halve.

Skin was used to pay taxes for real estates. A cow skin without errors was the common unit, in older days the skin should have been tanned. 1 skin = (72 mark/15 kg butter). After 1350 it was mostly untanned skins and the value was approximately the half.

1 kuhud = 12 kalveskinn = 8 saueskinn = 4 geiteskinn = 2 bukkeskinn.

1 cowskin=12 calveskins=8 sheepskins=4 goatskins=2 buckskins.

Leidangen ble betalt med skinn.

Rommål/Volumes

For korn/grain:

1 tønne = 4 kvarter = 8 skjepper = 12 settunger = 48 kanner = 192 potter = 145,8 liter (1 pot = 0,76 liter)

 

Lov / Law 28 Jul 1824:

1 tønne = 4 kvarter = 8 skjepper = 16 settunger = 144 potter = 138,974 liter

1 kvarter = 2 skjepper = 4 settunger = 36 potter = 34,744 liter

1 skjeppe = 2 settunger = 3 nottinger = 4 fjerdingkar = 8 åttinger = 18 potter = 17,359 liter

1 åtting = 2,18 liter

1 pott = 4 peler = 0,9651 liter

1 pel = 0,2413 liter

 

1 tønne (bytønne) / barrel

4 meler = 16 fjerdinger = 162 liter

1 mele

40,51 liter

1 fjerding

10,3 liter

1 tønne

8 skjepper

1 mæle (mest brukt i Sogn og Valdres)

8 kanner = 16,2 liter

Vekt / Weight

1 skippund = 4 fjerdinger = 20 lispund = 80 remål = 320 ringsmonn = 720 bismermerker = 185,17 kg.

 

1 bismerpund = 4 remål = 16 ringsmonn = 36 bismermerker = 185,17 kg

 

1 våg = 3 pund (bismerpund) = 4 mellag = 72 mark = 18 kg

1 pund = 24 merker = 6 kg

1 spann = ¼ laup = 18 mk

 

Lengdemål / Length

1 mil

12 km

1 alen

62,8 cm; etter/after 1824 = 62,75 cm = 2 fot/foot = 24 tommer/inches

1 rode

5 alen

1 stang

3,796 m